ΤΑΒΛΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΑΚΟ ΤΑΒΛΙ.
ΑΡΧΙΚΗ | ΤΑΒΛΙ | BACKGAMMON | ΤΑΒΛΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ | ΤΑΒΛΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Τάβλι στο ίντερνετ Κανόνες

 

 

τάβλι στο ίντερνετ - κανόνες

Κανόνες τάβλι - Έναρξη του παιχνιδιού


Στην αρχή του παιχνιδιού, κάθε παίκτης ξεκινά με δύο πούλια στη θέση 24, πέντε στη 13, τρία στην 8 και πέντε στη θέση 6 της περιοχής του.

Πριν αρχίσει το παιχνίδι, το σύστημα θα ρίξει το ζάρι (ένα για κάθε παίκτη). Ο παίκτης που θα φέρει το μεγαλύτερο αριθμό κάνει την πρώτη κίνηση, παίζοντας το συνδυασμό της ζαριάς του και αυτής του αντιπάλου. Σε περίπτωση ίδιας ζαριάς, το σύστημα θα ρίξει και πάλι το ζάρι μέχρις ότου κάποιος από τους παίκτες φέρει μεγαλύτερο αριθμό.

Αν γίνεται, ο παίκτης πρέπει να μετακινήσει τα πούλια του κατά αριθμό θέσεων που υποδεικνύει το κάθε ζάρι. Έτσι, αν φέρει 2 και 5, πρέπει να γίνουν δύο ξεχωριστές κινήσεις που να αντιστοιχούν στους αριθμούς που έφεραν τα ζάρια. Ο παίκτης μπορεί να μετακινήσει δύο πούλια, ή μπορεί να επιλέξει να μετακινήσει μόνο ένα συνδυάζοντας και τους δύο αριθμούς. Οι παίκτες παίζουν εναλλάξ μετά την κάθε ρίψη.

Κανόνες - Μετακίνηση των πουλιών
Για να μετακινήσετε ένα πούλι, είτε κάντε κλικ, κρατήστε το και βάλτε το στην επιθυμητή θέση είτε κάντε διπλό κλικ και το πιο προχωρημένο πούλι θα μετακινηθεί πρώτο. Διαφορετικά, κάντε δεξί κλικ σε ένα πούλι για να μετακινηθεί ανάλογες θέσεις με τη μικρότερη ζαριά. Κάθε παίκτης πρέπει να μετακινεί τα πούλια του με κατεύθυνση προς την περιοχή του αντιπάλου και σε θέσεις που δεν έχει ήδη καταλάβει ο αντίπαλος με δύο ή περισσότερα πούλια του.

Ο παίκτης πρέπει να υποδείξει ότι τελείωσε την κίνησή του κάνοντας κλικ στο "Τέλος" ή στο ζάρι. Αν ο παίκτης φέρει τον ίδιο αριθμό και στα δύο ζάρια, αυτό λέγεται "διπλή", και κάθε αριθμός παίζεται δύο φορές. Για μία ακόμη φορά, όλες οι κινήσεις είναι διακριτές. Για παράδειγμα, αν ένας παίκτης φέρει "πεντάρες" (5-5), κάνει τέσσερις κινήσεις των πέντε διαστημάτων, χρησιμοποιώντας από ένα ως τέσσερα πούλια.

Πού μπορούν να "πατήσουν" τα πούλια
Ένα πούλι μπορεί να "πατήσει" σε οποιαδήποτε κενή θέση (ανοιχτή θέση). Μπορεί, επίσης, να "πατήσει" σε θέση που έχει καταλάβει ο παίκτης με τα πούλια του. Δεν μπορεί να "πατήσει" σε θέση που έχει καταλάβει ο αντίπαλος με δύο ή περισσότερα πούλια του.

Αν ένας παίκτης δεν δικαιούται κινήσεις αφότου ρίξει το ζάρι επειδή όλα τα διαστήματα στα οποία θα μπορούσε να μετακινηθεί είναι κατειλημμένα από δύο ή περισσότερα πούλια του αντιπάλου, χάνει τη σειρά του. Αν ο παίκτης δικαιούται κίνηση για το ένα ζάρι μόνο, πρέπει να κάνει την κίνηση αυτή και μετά να παραχωρήσει τη σειρά του. Αν δικαιούται κίνηση για ένα από τα δύο ζάρια, αλλά όχι και για τα δύο, πρέπει να παίξει τη μεγαλύτερη ζαριά.

Ο παίκτης πρέπει να υποδείξει ότι τελείωσε την κίνησή του κάνοντας κλικ στο "Τέλος" ή στο ζάρι.

Χτύπημα
Όταν δύο ή περισσότερα πούλια του ίδιου χρώματος βρίσκονται σε μία θέση, την καταλαμβάνουν. Το μονό πούλι σε ένα διάστημα ονομάζεται "μοναχό". Αν κάποιο πούλι ενός παίκτη "πατήσει" σε διάστημα όπου υπάρχει μοναχό πούλι του αντιπάλου του, το "χτυπάει" και το μοναχό πούλι πηγαίνει στη μπάρα. Το πούλι αυτό βγαίνει προσωρινά εκτός παιχνιδιού.

Είσοδος στην αντίπαλη περιοχή
Αν ο παίκτης έχει πούλια στη μπάρα, πρέπει να τα ξαναβάλει στην αντίπαλη περιοχή πριν μπορέσει να μετακινήσει οποιοδήποτε άλλο πούλι.

Τα πούλια που βρίσκονται στη μπάρα πρέπει να ξαναμπούν στο παιχνίδι πριν γίνουν άλλες κινήσεις. Τα πούλια πρέπει να "πατήσουν" σε κενές θέσεις ή σε θέσεις με "μοναχά" πούλια στην αντίπαλη περιοχή, σύμφωνα με τη ζαριά. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, ο παίκτης χάνει τη σειρά του.

Αφού έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι και το τελευταίο στη μπάρα πούλι του παίκτη, πρέπει να παίξει και τον αριθμό που δείχνει το δεύτερο ζάρι, αν γίνεται.

Μάζεμα
Όταν ένας παίκτης έχει μετακινήσει και τα 15 πούλια του στην περιοχή του, μπορεί να αρχίσει να τα βγάζει από το παιχνίδι και αυτό λέγεται "μάζεμα". Ο παίκτης μπορεί να μαζέψει το πούλι που του υποδεικνύει ο αριθμός της ζαριάς - π.χ. αν φέρει τέσσερα μπορεί να μαζέψει ένα πούλι από τη θέση 4. Αν δεν υπάρχει πούλι στη συγκεκριμένη θέση που υποδεικνύεται από τη ζαριά του, ο παίκτης πρέπει να "σπάσει", δηλαδή να κινήσει άλλο πούλι από μεγαλύτερη θέση. Αν δεν υπάρχουν πούλια σε μεγαλύτερες θέσεις, ο παίκτης μπορεί να αφαιρέσει ένα πούλι από την επόμενη μεγαλύτερη θέση. Ο παίκτης δεν είναι υποχρεωμένος να μαζέψει πούλια αν μπορεί να κάνει μια οποιαδήποτε έγκυρη κίνηση.

Πούλι που έχει μαζευτεί δεν μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Αν κάποιο πούλι χτυπηθεί κατά τη διάρκεια του μαζέματος, πρέπει να μπει στην περιοχή του αντιπάλου και κατόπιν να επιστρέψει στην περιοχή του παίκτη, για να συνεχίσει ο συγκεκριμένος παίκτης το μάζεμα.

Νίκη και διπλασιασμός
Το τάβλι παίζεται με συμφωνημένο στοίχημα ανά πόντο. Κάθε παιχνίδι ξεκινά με ένα πόντο.

Αν ένας παίκτης αισθάνεται ότι έχει επαρκές πλεονέκτημα να κερδίσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ζάρι διπλασιασμού για να διπλασιάσει το στοίχημα. Αυτό μπορεί να το κάνει πριν ρίξει τα ζάρια. Το ζάρι διπλασιασμού έχει στις πλευρές του τους αριθμούς 2, 4, 8, 16, 32 και 64.

Αν ο άλλος παίκτης αρνηθεί το διπλασιασμό του στοιχήματος, αυτομάτως χάνει το παιχνίδι και ένα πόντο. Ωστόσο, αν αποδεχθεί το διπλασιασμό, γίνεται πλέον κάτοχος του ζαριού διπλασιασμού, το οποίο σημαίνει ότι μόνο εκείνος μπορεί να προτείνει τον επόμενο διπλασιασμό.

Οι επακόλουθοι διπλασιασμοί του στοιχήματος λέγονται αναδιπλασιασμοί. Αν ένας παίκτης αρνηθεί τον αναδιπλασιασμό, χάνει το παιχνίδι επί τον αριθμό των πόντων που υποδεικνύει το ζάρι διπλασιασμού. Διαφορετικά, αν αποδεχθεί τον αναδιπλασιασμό, γίνεται κάτοχος του ζαριού διπλασιασμού.

Ο νικητής
Ο πρώτος παίκτης που θα μαζέψει όλα τα πούλια του από το παιχνίδι κερδίζει. Ο άλλος παίκτης είτε χάνει το παιχνίδι με ένα πόντο είτε επί τον αριθμό των πόντων που υποδεικνύει το ζάρι διπλασιασμού.

Ο παίκτης χάνει το στοίχημα διπλό αν δεν έχει μαζέψει ούτε ένα πούλι στο τέλος του παιχνιδιού. Αυτό λέγεται "gammon". Αν ο χαμένος έχει ένα πούλι του χτυπημένο ή μέσα στην περιοχή του αντιπάλου, χάνει τριπλό το στοίχημα. Αυτό λέγεται "backgammon".

 

Κανόνες τάβλι για προχωρημένους

 

Beavers
Πρόκειται για προαιρετικό κανόνα όπου ο παίκτης, στη φάση του διπλασιασμού, μπορεί να επαναδιπλασιάσει αμέσως και να διατηρήσει κατοχή του ζαριού διπλασιασμού.

Raccoons
Είναι ο άμεσος διπλασιασμός του beaver.

Κανόνας Crawford
Σε περίπτωση που ένας παίκτης απέχει έναν πόντο από το να κερδίσει την παρτίδα, ο Κανόνας Crawford υποδεικνύει ότι το ζάρι διπλασιασμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο παιχνίδι. Ο διπλασιασμός επιτρέπεται μετά από αυτό το "Crawford game".

Κανόνας Jacoby
Σε μεμονωμένο παιχνίδι, ο κανόνας Jacoby σημαίνει ότι οι περιπτώσεις gammons και backgammons θα μετρούν για έναν μόνο πόντο αν το ζάρι διπλασιασμού δεν έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά.

Τουρνουά, Παρτίδες και Μεμονωμένα Παιχνίδια
Μεμονωμένα Παιχνίδια
Το μεμονωμένο παιχνίδι γίνεται για προκαθορισμένο στοίχημα με χρήση του ζαριού διπλασιασμού. Μετά από κάθε παιχνίδι, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν να τελειώσουν την παρτίδα ή να παίξουν και άλλο παιχνίδι με το ίδιο στοίχημα. Στα μεμονωμένα παιχνίδια μπορούν να εφαρμοστούν όροι όπως οι αυτόματοι διπλασιασμοί, τα beavers, τα raccoons ή ο κανόνας Jacoby.

Παρτίδες
Η παρτίδα κερδίζεται από τον παίκτη που θα συγκεντρώσει πρώτος τον προκαθορισμένο αριθμό πόντων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί σε ένα ή περισσότερα παιχνίδια, ανάλογα με την αξία του ζαριού διπλασιασμού. Οι πόντοι απονέμονται με το γνωστό τρόπο: ένας για μονό παιχνίδι, δύο για διπλό (gammon) και τρεις για τριπλό (backgammon). Χρησιμοποιείται το ζάρι διπλασιασμού, οπότε ο νικητής λαμβάνει την αξία του παιχνιδιού πολλαπλασιασμένη με την τελική τιμή του ζαριού διπλασιασμού.

Οι παρτίδες παίζονται πάντα με χρήση του κανόνα Crawford. Στη διεξαγωγή των παρτίδων δεν χρησιμοποιούνται ο αυτόματος διπλασιασμός, τα beavers, τα raccoons ή ο κανόνας Jacoby.

Τουρνουά
Τα τουρνουά αποτελούνται συνήθως από παρτίδες, όπου ζευγάρια παίζουν για να αναδειχθεί νικητής ο οποίος προχωρά στον επόμενο γύρο.

Παραίτηση
Ένας παίκτης μπορεί να παραιτηθεί από μεμονωμένο παιχνίδι ή παρτίδα για να επιταχύνει το παιχνίδι του αν είναι ανεπανόρθωτα πίσω και το αποτέλεσμα είναι σίγουρο.

Όταν παραιτείται ο παίκτης, επιλέγει αν θα χάσει το παιχνίδι μονό ή διπλό, όπου χάνει τους διπλάσιους πόντους, ή τριπλό, όπου χάνει τους τριπλάσιους πόντους.

Αν ο παίκτης παραιτηθεί οικειοθελώς, ο αντίπαλός του έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραίτηση, οπότε και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν δεχτεί την παραίτηση το παιχνίδι τελειώνει και ο νικητής παίρνει τους αντίστοιχους πόντους.

Αποσύνδεση
Αν κάποιος παίκτης αποσυνδεθεί, έχει τρία λεπτά να επανασυνδεθεί και να συνεχίσει το παιχνίδι. Για να το κάνει αυτό, πρέπει απλά να επανασυνδεθεί και το αποσυνδεδεμένο παιχνίδι θα συνεχιστεί αυτόματα. Αν ο παίκτης δεν επιστρέψει εντός των τριών λεπτών, θα χάσει το παιχνίδι. Τα τουρνουά υπόκεινται σε ξεχωριστή Πολιτική Αποσύνδεσης για τα Τουρνουά, η οποία εξαρτάται από την ταχύτητα του παιχνιδιού.


ΤΑΒΛΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΝΟΝΕΣ

 

Τάβλι info.gr

Όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για το τάβλι στο ίντερνετ, τα πάντα για το διαδικτυακό τάβλι. Μια δημιουργία του www.internetinfo.gr.

INTERNETINFO © ONLINE TAVLI INFO.GR